Monestir de Sant Pere de les Puel·les
 El monestir
 Horari litúrgia
 Activitats
     Full 2022-2023
 Hostatgeria
 Estada temporal
 Comentaris
     dominicals

 Contacte

 Puiggraciós

 Taller restauració
 
Taller ornaments

 Fraternitat de Sant Pere
 Amigues i Amics
 Màster URL
 ACAT  Assís
 ACUB  CMSH

Centre d'Acollida Assís

 

 

 El Centre d'Acollida Assís va néixer de la inquietud
      d'un grup de cristians de l'arxiprestat
     de Sarrià-Les Corts,
 per atendre les necessitats més elementals
 de les persones sense llar que hi havia al barri.

 Des dels inicis, la nostra comunitat
     hi ha estat totalment vinculada.

 Ofereix:

  • serveis bàsics de dutxa, canvi de roba, esmorzar...;
  • un àmbit d'acolliment i de convivència;
  • acompanyament i atenció social;
  • petits apartaments per a dones sense llar.

 És una organització on treballen voluntaris i professionals.

 

web
     assis.cat

contacte
      assis@telefonica.net